Ubezpieczenia Samochodu Bytom

Ubezpieczenie OC ma prawo być również zawarte na krótszy okres czasu, jednakowoż wtedy musimy ten okres ustalić indywidualnie z ubezpieczycielem. Co ważne, kupujemy go sami, nie jest on odgórnie narzucony. W dzisiejszych czasach jest wielu ubezpieczycieli na rynku, możemy w takim razie być spokojni, że uskutecznimy jakiegokolwiek wyboru, a czy słusznego, wyrazi się to przy wypłacaniu żadnego zabezpieczenia. Zgodnie z ustawą z 2003 roku o zabezpieczeniach obowiązkowych, każdy właściciel pojazdu mechanicznego (pojazd, motor), który jest zarejestrowany w Polsce, ma obowiązek zapłacić obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (w skrócie OC). Mamy prawo je wykupić u dowolnego ubezpieczyciela. Jest ich wiele na rynku w związku z tym z doborem dobrego ubezpieczenia komunikacyjne bytom nie musimy posiadać kłopotu. Zawierając taką umowę, jaka mówi o ubezpieczeniach OC ubezpieczamy swoją odpowiedzialność cywilną. Będziemy z jej tytułu pasować, jeśli spowodujemy wypadek drogowy. Są pewne limity formułujące wysokość wypłaty ubezpieczenia OC. Nie może być on lepszy niż kwota gwarancyjna, która jest ustalona w umowie zawartej pomiędzy ubezpieczycielem, a ubezpieczonym. Jeżeli szkoda została wyrządzona osobie, odszkodowanie nie może być pokaźniejsze niż 2500 000 euro, bez względu na to ile osób brało udział w przypadku. Jeśli niemniej jednak zniszczone zostało mienie, to wysokość odszkodowania może maksymalnie wynosić 500 000 euro. Tutaj też nie liczy się ilość osób uczestniczących w zdarzeniu.

Zobacz także: