Notariusz Katowice

AdwokatZawód notariusza nie bez powodu uznawany jest za jeden z w najogromniejszym stopniu godnych zaufania oraz prestiżowych. Z uwagi na ogromną wagę dokumentów, jakimi się opiekuje, nad wykonującymi ten zawód ciąży mnóstwo zobowiązań, są oni również poddawani wielu sprawdzaniom – główny nadzór nad ich działalnością sprawuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Z pewnością notariusz katowice zazwyczaj kojarzony jest przede wszystkim z wpisami do ksiąg wieczystych, z tego także powodu każdy nabywający lub sprzedający nieruchomość musi odwiedzić jego kancelarię – owego wpisu może wszak dokonać tylko notariusz. Oprócz tego, wiele pozostałych aktów moc ustawową posiada tylko wtedy, gdy widnieje na nich stempel notariusza – mowa w w tej chwili między innymi o ostatnie wole, umowy między partnerami w interesach czy małżonkami – także te dotyczące podziału zgromadzonego wspólnie majątku. Notariusz opiekuje się także dwoma stronami połączonymi papierami wartościowymi, takimi jak weksle czy obligacje – troszczy się o to, żeby ich dobro było reprezentowane w takim samym stopniu.

Zobacz także: